Bioetanol som spisbränsle – så funkar det

Bioetanol är definitionen av miljövänligt spisbränsle. Bioetanolbränsle framställs från förnyelsebara råvaror vilket innebär att det inte tillförs någon koldioxid netto till atmosfären. Vid förbränning avges endast vattenånga och en koldioxidhalt motsvarande en vuxen persons utandningsluft. Eftersom ingen rök eller sot uppstår i samband med eldning behövs ingen ventilationskanal eller skorsten.


Genom att välja en bioetanoldriven eldstad från Vauni utnyttjar du en modern teknologi för trivseleldning. Den energi du tillför går oavkortat ut i rummet i form av värme istället för att förloras genom skorstenen.


Hur tänder man en kamin som drivs av spisbränsle?


Bioetanolen hälls försiktigt ned i brännarens öppning och tänds sedan med vanlig braständare. Till skillnad från andra eldstadslösningar startar systemet direkt utan risk för att slockna. Lågorna är vackert gul-orange direkt från start. Reglering av lågstorlek och värme är mycket enkelt och sker med hjälp av ett medföljande reglageverktyg, som också används för att släcka kaminen.


Vilken värmeeffekt ger bioetanolen?


Många upplever värmen från en traditionell vedkamin som alldeles för hög. En kamin driven av bioetanol ger ungefär hälften så mycket värme som en vedeldad kamin. Vaunis eldstäder ger vid maximal effekt 2-3 kW, vilket motsvarar värmen från två element. De flesta upplever värmen som lagom hög och behaglig.


Är det säkert att elda med bioetanol som spisbränsle?


Inga farliga ämnen uppstår vid förbränning. Samtliga emissioner ligger under fastställda riktvärden i AFS 2018:1. Alla Vaunis kaminer är framtagna med högsta säkerhet i fokus så att du ska känna dig trygg när du eldar.


Våra brännare absorberar bränslet så att du till och med kan vända dem upp och ned utan att spisbränslet rinner ut (detta rekommenderar vi dock inte). I alla hem bör ändå finnas en godkänd brandvarnare och brandsläckare. Vi rekommenderar en pulversläckare på 6 kg med klassificering ABC.

Dela:

Äldre poster Nyare inlägg