Vi har alltid samlats kring lågorna.

Att tämja och kontrollera elden var en av de största händelserna i människans utveckling. Våra förfäder samlades runt elden för att värma sig, laga mat och berätta historier. Eldstaden har stått för värme, närhet och trygghet i alla tider. Även om tiderna förändras har vårt behov och begär för elden aldrig slocknat. Därför har Vauni anpassat elden så att den nu drivs av bioetanol på ett klimatsmart sätt och passar in i vårt nutida liv. Modern form och design, men en härlig känsla av gemenskap som funnits i alla tider