Vanliga frågor

Är det miljövänligt att elda med Vaunis produkter?
Var kan jag placera min eldstad?
Kan Vaunis eldstäder placeras utomhus?
Är eldstäderna säkra?
Behövs någon typ av installation?
Hur fyller man på bränsle?
Hur tänder, reglerar och släcker jag eldstaden?
Hur mycket värme bildas?
Behövs skorsten?
Bildas rök?
Vad drivs den med?
Vilka egenskaper och fördelar har Vaunis produkter?
Är eldstäderna certifierade?
Vilka säkerhetsförberedelser behövs?
Hur ska jag hantera och förvara spisbränslet?
Vad är driftskostnaden?
Hur stor är förbrukningen?
Var köper jag spisbränsle?
Luktar det?
Vad är skillnaden på de olika spisbränslena?
Kan jag tillaga mat på eldstaden?
Vart vänder jag mig vid fler frågor?

Ja, genom att välja en bioetanoldriven eldstad från Vauni utnyttjar du en modern teknologi för trivseleldning. Den energi du tillför går oavkortat ut i rummet i form av värme istället för att förloras genom skorstenen. Härigenom är effektiviteten hög och brukaren gör inte av med mer energi än vad som behövs. Då bioetanolbränslet framställs från förnyelsebara råvaror tillförs netto ingen koldioxid till atmosfären.

Eftersom eldstaden är skorstensfri kan den placeras i vilket rum som helst, oavsett om det är i en lägenhet, villa, fritidshus eller offentlig lokal. Vaunis system är anpassade för rum med minsta rumsarea mellan 13-20 kvadratmeter.

Våra skorstensfria eldstäder är primärt för inomhusbruk, men funkar bra att placera utomhus om man sörjer för att de är skyddade från elementen. Vi rekommenderar att man flyttar in sin eldstad under vintern.

Vaunis produkter är certifierade och typgodkända av KIWA vilket borgar för ett tryggt och säkert ägande.

Nej, i princip inte. Eldstaden levereras mer eller mindre färdigmonterad. För väggmonterade modeller får man ansluta ett väggfäste i väggen. Man får dock tänka på att använda korrekt fästelement för den typen av vägg man har (exempelvis gips, tegel, trä, betong).

Man häller försiktigt bränslet (bioetanol) ner i bioetanolbrännarens öppning. Beroende på modell så rymmer våra bioetanolbrännare mellan ca 1,8 till 3 liter. Det man ska vara varsam med är att man inte överfyller. När bränslet inte längre rinner undan botten på det perforerade tråg som utgör bioetanolbrännarens öppning, då är den fulltankad. Tänk på att aldrig fylla på bränsle då brännaren fortfarande är varm. Efter släckning, vänta minst 20 minuter tills den svalnat tillräckligt. Läs alltid instruktionsmanualen noggrant före eldstaden tas i bruk.

Eldstaden tänds med vanlig braständare. Till skillnad från andra eldstadslösningar startar systemet direkt utan risk för att slockna. Lågorna är estetiskt gula-orange direkt från start. Reglering av effekten (lågstorlek och värme) sker med hjälp av ett medföljande reglageverktyg som också används för att släcka kaminen.

Vaunis eldstäder ger vid maximal effekt 2-3 kW, vilket motsvarar värmen från två element. Värmen kommer direkt, är riktad och kan därmed fungera som ett komplement till befintlig uppvärmning.

Nej. Förbränningen är sotfri och avger under drift endast koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) motsvarande samma mängd som en vuxen människas utandningsluft. Samtliga emissioner ligger under fastställda riktvärderna i AFS 2018:1.

Nej, förbränningen är ren och fri från sot. Endast små mängder koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) bildas. Samtliga emissioner ligger under fastställda riktvärderna i AFS 2018:1.

Vaunis skorstensfria eldstäder drivs med ren, flytande denaturerad bioetanol. För bästa upplevelse och prestanda rekommenderar vi alltid våra egna bioetanolbränslen Vauni Ecoflame Premium och Supreme som är optimerade för våra eldstäder men även för skorstensfria kaminer av andra fabrikat.

Vaunis skorstensfria eldstäder är resultatet av ett omfattande utvecklingsprojekt med syfte att ta fram en produkt med överlägsen användarvänlighet, effektivitet och säkerhet. Resultatet är en produkt med ett unikt integrerat material som binder det flytande bioetanolbränslet. Konstruktionen är så effektiv att det hindrar bränsle från att rinna ut i händelse av felaktigt handhavande. Våra eldstäder är optimerade för att ge snabb, mjuk uppstart och vackra lågor i kombination med låg bränsleförbrukning. Vaunis bioetanolbrännare är tillverkade i rostfritt stål för många års säker, bekymmersfri användning.

Sammanfattningsvis är fördelarna:

  • Bioetanolbrännare med absorberande funktion som binder bränslet för oöverträffad säkerhet.
  • Snabb och mjuk start med vackra gula lågor på ett par minuter.
  • Reducerad dragkänslighet.
  • Hög effektivitet kombinerat med låg bränsleförbrukning.
  • Tillverkad helt i rostfritt stål.
  • Mycket robust design – tillverkad för att hålla länge utan känslig elektronik.

Ja, Vaunis produkter är certifierade och typgodkända av KIWA i Sverige. För att erhålla certifiering testas produkterna noggrant så att de uppfyller strängast rådande säkerhetskrav. Koldioxid- och vattenavgången i Vaunis produkter ligger inom strängast rådande gränsvärden, vilket borgar för ett tryggt och säkert ägande.

I alla hem bör finnas en godkänd brandvarnare och  brandsläckare. Vi rekommenderar en pulversläckare på 6 kg med klassificering ABC. Prisvärda pulversläckare finns att tillgå i de flesta byggvaruhus. Givetvis bör också brandvarnare vara installerat.

Denaturerad etanol är en brandfarlig vätska i klass I. Brukaren bär ansvaret för att hantering och förvaring sker i enlighet med rådande nationella bestämmelser. Försiktighet ska iakttagas vid all hantering av bränslet.

Kostnaden för denaturerad etanol varierar beroende på inköpsställe, märke och kvantitet. Vid normal användning kan driftskostnaden uppskattas till ca 19-27 kr/h (Ecoflame Premium) beroende på förpackningstorlek.

Eldstaden förbrukar vid medeleffekt ca 0.3 l/h. Vid maximal effekt ca 0.5 l/h.

Vauni Ecoflame beställer du snabbt och smidigt hem till dig här. Vauni Ecoflame är marknadens bästa bioetanolbränsle för skorstensfria kaminer och insatser. Vauni Ecoflame finns också att köpa hos utvalda återförsäljare.

Andra alternativ kan köpas på internet eller hos exempelvis byggvaruhus. Vänligen observera dock att de flesta av de bränslen som finns i handeln är av sämre eller rent ut sagt dålig kvalitet. Om du känner dig osäker, ta kontakt med oss för rådgivnig och för att säkerställa ett korrekt inköp av bränslekvalitet.

Alla typer av förbränning avger lukt – även när man eldar med ved eller gas. Förutsatt att du eldar med en bioetanol av hög kvalitét så kommer alltid den produkten vara denaturerad, (det är doften från denatureringen man känner vid släckning) vilket regleras i en EU-förordning. På Vauni arbetar vi ständigt med att minimera denna effekt från denatureringen och är en anledning till att styrkan på våra bränslen ligger generellt sätt på en lägre nivå än vad som är standard på marknaden. Detta då denatureringen står i direkt proportion till styrkan. Våra spisbränslen är vidare renade i flera steg för att uppnå den renaste formen vilken är så kallad farmaceutisk kvalitét. På det stora hela producerar vi produkter som överträffar allt annat på marknaden idag.

Vaunis skorstensfria eldstäder drivs genom förbränning av en högkvalitets bioetanol som utgör ett modernt, miljövänligt och enkelt sätt att få njuta av en brasa. Vår bioetanol i Ecoflame serien håller högsta kvalitét på marknaden idag och är helt fri från sot och aska. Ecoflame Premium brinner länge och vi rekommenderar Ecoflame Premium för dig som vill njuta av värmen från vackra gulvita levande lågor. Ecoflame Supreme rekommenderar vi för dig som prioriterar ett alternativ med minimal denaturering och lukt framför stora varma lågor. Fanola spisbränsle är speciellt framtaget och anpassat för Planika Fires automatiska eldstäder. Samtliga är givetvis miljövänliga, biologiskt nedbrytbara och 100% förnybara. 

Nej, att utnyttja eldstaden som värmekälla vid matlagning är att betrakta som felaktigt handhavande vilket förstör produkten permanent och åsidosätter förutsättningarna för skorstensfri trivseleldning. Felaktigt handhavande täcks ej av garantin.

Om du har fler frågor än vad som tas upp här, tveka inte att kontakta oss direkt eller din närmaste återförsäljare. Se under fliken kundtjänst för mer information eller nå oss via vår chatfunktion under kontorstid.