Designprocessen

Att formge en eldstad som parafraserar traditionell vedeldning innebär en stor utmaning. För i den processen får det genuina i vad elden förmedlar - värme, harmoni, gemenskap - aldrig gå förlorad.

Vaunis designfilosofi utgår från brukarens emotionella behov av eld. Mycket omsorg är nedlagt för att göra produkterna flexibla och attraktiva för personer med skiftande behov, smak och levnadsförhållande.

Vi formger unika produkter som kommunicerar med användaren. Alla material är utvalda för att harmoniera med eldens värden och ge uttryck för estetik, kvalitet och värme. Som ett resultat härav är eldstäderna vackra, både med och utan en eld som brinner.