Köpvillkor

Allmänt

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument gör en beställning via Vauni AB:s (”Vauni”) webbplats (”Webbplatsen”).

För att kunna genomföra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt bekräftar att denne tagit del av informationen om Vaunis behandling av personuppgifter och enligt Vaunis integritetspolicy.

Konsumentköp

Köp på Webbplatsen omfattas av Konsumentköplagen (1990:032) samt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) samt sådan lagstiftning som i framtiden trätt i dess ställe (”Gällande Konsumentlagstiftning”).

Företag

Affärer mellan Vauni och andra företag omfattas av avtalslagen, lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Sådana köp regleras inte under Villkoren.

Vill du bli företagskund, kontakta oss direkt på telefon: 0300-323 310 eller e-post: hej@vauni.se.

Ångerrätt, garantier och reklamation

Ångerrätt

Vid köp av varor från Vauni har du som konsument rätt att ångra köpet i enlighet med villkoren i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. I vissa fall äger du rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att skicka ett meddelande till Vauni inom fjorton (14) dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du kontakta Vauni via vår e-post: hej@vauni.se. Vid kontakten uppger du ditt order- eller fakturanummer för att få instruktioner kring hur ärendet ska hanteras och om varan eventuellt ska returneras.

Vid utövandet av ångerrätten, och om Vauni så anger, ska varan återsändas till Vauni inom fjorton (14) dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Vauni.

Du betalar själv eventuell returfrakt, vilket Vauni har rätt att reglera i samband med eventuell utbetalning av återbetalning.

Alla returer ska ske i originalemballage och du ansvarar för risken vid returfrakt, till exempel att varan skadas eller kommer bort under frakt. Varor som levererats på pall måste lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. I fall då varor som lastats på pall ska returneras kan frakt beställas av Vauni. Fraktkostnad betalas dig men ersätts eventuellt av Vauni i enlighet med dessa Villkor.

Vauni förbehåller sig rätten att, i de fall returen ej är komplett eller på annat sätt felaktig, debitera full kostnad för saknade samt skadade delar eller detaljer.

Det belopp som du betalat för returnerad vara återbetalas senast inom fjorton (14) dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Vauni inom denna tid fått varan i retur och hunnit undersöka den. Återbetalning kan ske på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har alltid rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper och dess funktion.

Du kan dock bli skyldig att ersätta Vauni för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Sådant värdeminskningsavdrag bestäms till den summa som motsvarar hur mycket varan har minskat i värde genom din användning eller hantering.

Reklamation

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Vauni. Reklamation som sker inom två (2) månader från att du upptäckt felet anses alltid ha skett inom skälig tid. Reklamation får inte ske senare än tre (3) år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via e-post till: hej@vauni.se. Uppge order- eller fakturanummer samt en utförlig beskrivning av felet på varan.

Efter att du reklamerat varan till Vauni, äger Vauni rätt att bestämma om varan ska returneras.

Om en reklamation godkänts och varan returnerats kompenserar Vauni dig i enlighet med reglerna i Gällande Konsumentlagstiftning innefattande Konsumentköplagen (1990:932). Detta kan ske genom reparation av befintlig vara, genom en ny likvärdig vara eller genom att du återfår din betalning för varan.

Vauni kontrollerar och testar insända varor i enlighet med den beskrivning av felet som du uppgivit. Det är därför en fördel om beskrivningen är så utförlig som möjligt.

Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Vaunis kostnader för returen.

Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, eller på grund av reklamation) ska alltid återsändas i originalförpackning. Efter kontakt med Vauni kan annan för varan lämplig förpackning godkännas.

Varor som levererats på pall måste, om de ska returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. I fall då varor som lastats på pall ska returneras kan frakt beställas av Vauni. Fraktkostnad betalas av dig men ersätts eventuellt av Vauni i enlighet med dessa Villkor. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig.

Kontakta Vauni, på telefon: 0300-323 310 eller e-post: hej@vauni.se för att få fraktsedel för din retur skickad till din e-post.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt vid reklamation har du ansvar för returen tills dess att den kommit Vauni tillhanda.

Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för betald fraktkostnad.

Garanti

Samtliga av Vaunis varor säljs med tio (10) års garanti.

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska samt har förväntade egenskaper.

Garantin för varan täcker endast ursprungliga fel, det vill säga fel som fanns i varan vid leverans. Sådana fel ska konstateras och bekräftas av Vauni och Vauni äger rätt att erbjuda dig fri reparation, alternativt en ny vara eller annan kompensation.

I de fall varan inte är behäftad med ett garantifel äger Vauni rätten att debitera dig för undersökningskostnaden och eventuellt andra hanteringskostnader.

Är felet orsakat av felaktig installation, montering, handhavande eller liknande debiteras du för reparationskostnader. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av varan.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis. Din orderbekräftelse eller kvittens krävs ifall garantin ska kunna utnyttjas.

Villkoren för garantin begränsar inte dina rättigheter enligt Gällande Konsumentlagstiftning.

Betalning och priser

Betalningsvillkor

När du genomför ett köp från Webbplatsen är du medveten om och accepterar att det innebär att du åtar dig ett betalningsansvar i enlighet med Villkoren samt aktuell lagstiftning.

Försäljning av varor från Vauni kan ej ske till omyndig (under 18 år eller omyndig på annan grund) beställare.

Priser

Vid beställning av varor via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priserna för varorna på Webbplatsen uppdateras i realtid, anges i svenska kronor och visas inklusive moms.

Vauni förbehåller sig rätten att justera priserna på Webbplatsen och i övriga publikationer utan föregående avisering.

Vauni förbehåller sig rätten, att vid oavsiktliga felaktigheter, uppenbara eller andra, såsom så kallade förklaringsmisstag eller liknande avseende pris, varuinformation eller någon annan uppgift som anges på Webbplatsen, i mottagningsbekräftelser eller fakturor, att korrigera sådan uppgift varpå ny mottagningsbekräftelse och eventuell faktura skickas ut. Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om sådana korrigeringar ej accepteras.

Betalning via Klarna

I samarbete med Klarna, och enligt Klarnas villkor, erbjuder Vauni följande betalningsalternativ:

  • Faktura – 30 dagar
  • Delbetalning 3 – 36 månader
  • Klarna konto – Klarnas samlingsfaktura
  • Direktbanksbetalning
  • Kortbetalningar

Betalning via Svea Bank

I samarbete med Svea Bank, och enligt Svea Banks villkor, erbjuder Vauni följande betalningsalternativ:

  • Räntefri delbetalning i 3, 6 eller 12 månader vid köp om max 50 000 kr
  • Svea Bank konto – delbetala i egen takt
  • Faktura – 14 dagar
  • Kortbetalningar

Betalning via förskottsfaktura

Vauni erbjuder dig även möjlighet att handla mot förskottsfaktura. För att betala mot förskottsfaktura tar du kontakt med Vauni via telefon: 0300-323 310 eller e-post: hej@vauni.se.

Frakt

Leverans

Vauni anlitar DHL som logistiskt ombud.

Vid orderläggning skickas en orderbekräftelse via e-post med information om innehållet i beställningen. Vauni kommer att meddela dig via e-post med frakt och leveransinformation när varan skickas från vårt lager.

Om den beställda varan finns i lager skickas ordern som huvudregel inom cirka 3–5 arbetsdagar.

Om varan ska nyproduceras kan det som huvudregel ta cirka 4–8 veckor innan leverans kan ske, vilket meddelas i orderbekräftelsen.

Samtliga leveranstider som förmedlas till dig som kund är preliminära.

Om du önskar så kan du välja att hämta beställda fristående kaminer respektive väggkaminer på Vaunis lager i Anderstorp och därmed tillhandahållas varorna fraktfritt. Väljs detta alternativ meddelar Vauni när varorna är klara för avhämtning. Observera att hämtning endast kan ske helgfri vardag mellan kl. 08.00 - 16.00. Adressen till vårt lager är:

Exmo AB
Västra Götgatan 4
334 32 Anderstorp

I samband med att ordern expedieras från Vaunis lager, erhåller du besked via e-post att ordern är på väg tillsammans med en spårningslänk från DHL. Du kommer sedan aviseras per SMS om leveransdag samt tidsfönster.

Försändelser från Vauni levereras endast inom Sverige. Vid önskemål om leverans utanför Sverige ska du kontakta Vauni på telefon: 0300-323 310 eller via e-post: hej@vauni.se.

Om din order väger under tjugo (20) kg levereras paketet till närmaste DHL utlämningsställe. Varor som levereras på pall (eldstäder) körs till vald leveransadress och detta sker endast på vardagar, dagtid mellan kl. 08.00 - 17.00. Vauni erbjuder ej kvällsleveranser.

Vänligen notera att för leverans på pall gäller leverans endast till tomtgräns eller huvudentré och inkluderar ej inbärning. Om du önskar, kan detta eventuellt läggas till på din order. Kontakta oss på telefon: 0300-323 310 eller via e-post: hej@vauni.se för att se om detta är möjligt på din ort och för prisoffert.

Vauni står risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Transportskador

Det är mycket viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat vid leveranstillfället. Tänk på att det alltid är din skyldighet att säkerställa att ditt gods är oskadat innan du skriver på fraktsedeln som chauffören har. Om din leverans är skadad eller du misstänker sådan skada, ska du se till att ombudet/chauffören gör en notering om skadan/misstanken vid utlämning.

Konstaterad transportskada ska alltid anmälas till transportören och till Vauni på telefon: 0300-323 310 eller e-post: hej@vauni.se. Vid konstaterad skada kan du också vägra att ta emot leveransen.

Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Vauni enligt ovan.

Alla skador måste alltid dokumenteras via foton som skickas in till oss via e-post: hej@vauni.se.

Spara alltid emballaget för eventuell reklamation gentemot speditören. Även trasigt gods måste sparas.

Ej utlösta sändningar

Ej utlösta sändningar, vilka gått i retur, debiteras en avgift för att täcka frakt och administration och Vaunis övriga kostnader.

Kommer du ej kunna ta emot sändningen på meddelad tid ska du kontakta oss omedelbart för att undvika terminalhyra och extra påminnelseavgifter från speditören eller retur vilket debiteras dig.

Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor. Se avsnitten avseende ångerrätt och retur ovan.

Vid utövandet av ångerrätten, och om Vauni så anger, ska varan återsändas till Vauni inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Vauni.

Övrigt

Meddelanden

För ytterligare information eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Vauni AB
Kabelgatan 2M
434 37 Kungsbacka
E-postadress: hej@vauni.se
Tel: 0300-323 310

Tillämpning lag och tvist

Om tvist avseende Villkoren inte kan lösas i samförstånd med Vaunis kundtjänst, kan du som konsument vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Tvist avseende tolkningen eller tillämpningen av Villkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol varvid Göteborgs tingsrätt ska utgöra första instans.