Köpvillkor

Konsumenter

Alla konsumenter som handlar av Vauni AB omfattas av Konsumentköplagen (1990:032) samt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).

Företag

Affärer mellan företag omfattas avtalslagen, Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.

Vill du bli företagskund, kontakta oss direkt på telefon 0300-323 310 eller e-post: contact@vauni.se.

Betalningsvillkor

När du genomför ett köp i Vauni:s nätbutik är du medveten om och accepterar att det innebär att du åtar dig ett betalningsansvar.

Försäljning kan ej ske till omyndig (under 18 år eller omyndig på annan grund) beställare.

Priser

Priserna i Vauni:s nätbutik uppdateras i realtid och visas inklusive moms.

Vauni förbehåller sig rätten att justera priserna på nätbutiken och övriga publikationer utan föregående avisering.

Mellan Vauni och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Vauni förbehåller sig rätten, att vid oavsiktliga felaktigheter, uppenbara eller andra, såsom så kallade förklaringsmisstag eller liknande avseende pris, produktinformation eller någon annan uppgift som anges på nätbutiken, i mottagningsbekräftelser eller fakturor, att korrigera sådan uppgift varpå ny mottagningsbekräftelse och eventuell faktura skall skickas ut.

Kund äger rätt att avbeställa sin order utan kostnad om sådana korrigeringarna ej accepteras.

Betalning via Klarna

I samarbete med Klarna, och enligt Klarnas villkor, erbjuder vi:

  • Faktura – 14 dagar
  • Delbetalning 3 – 36 månader
  • Klarna konto – Klarnas samlingsfaktura
  • Direktbanksbetalning
  • Kortbetalningar

Betalning via förskottsfaktura

Vi erbjuder dig även möjlighet att handla mot förskottsfaktura. För att betala mot förskottsfaktura tar du kontakt med Vauni via telefon: 0300-323 310 eller e-post: contact@vauni.se

Leveransinformation

Vauni anlitar DHL som logistiskt ombud.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse via epost rubricerat som ordererkännande. Mottagningsbekräftelsen utgör information om innehållet i beställningen.

Om den beställda produkten finns i lager skickas ordern inom ca 3-5 arbetsdagar.

Om varan ska nyproduceras kan det ta 4-8 veckor innan leverans kan ske vilket meddelas i leveransbekräftelsen.

Leveransbekräftelse skickas per email inom 2 arbetsdagar från mottagen order.

Alla leveranstider är preliminära.

Om man så önskar så kan man avhämta fristående- resp väggkaminer direkt på vårt lager i Anderstorp och därmed få det fraktfritt. Väljer man detta alternativ så meddelar vi när varorna är klara för avhämtning. Observera att hämtning kan endast ske helgfri vardag mellan kl 08.00 - 16.00. Adressen till vårt lager är:

Exmo AB
Västra Götgatan 4
334 32 Anderstorp

I samband med att ordern expedieras från Vauni:s lager, erhåller du besked via e-post att ordern är på väg tillsammans med en spårningslänk från DHL.

Du kommer sen aviseras per SMS om leveransdag samt tidsfönster.

Försändelser från Vauni levereras med antingen ”DHL Paket” eller ”DHL Pall” och endast inom Sverige. Vid önskemål om leverans utanför Sverige ska du kontakta Vauni på telefon: 0300-323 310 eller via e-post: contact@vauni.se.

Om din order väger under 20 kg levereras paketet till närmaste DHL utlämningsställe. Produkter som levereras på pall (eldstäder) körs till vald leveransadress och detta sker endast på vardagar, dagtid mellan 08-17. Vauni erbjuder ej kvällsleveranser.

Vänligen notera att för leverans på hel- eller halv pall gäller leverans endast till tomtgräns eller huvudentré och inkluderar ej inbärning. Om du önskar, kan detta eventuellt läggas till på din order. Kontakta oss på telefon: 0300-323 310 eller via e-post: contact@vauni.se för att se om detta är möjligt på din ort och för prisoffert.

Tänk på att det alltid är din skyldighet att säkerställa att ditt gods är oskadat innan du skriver på fraktsedeln som chauffören har. Om din leverans är skadad eller om du misstänker sådan skada, skall du se till att chauffören gör en notering om skadan vid utlämning.

Konstaterad transportskada ska alltid anmälas till transportören och till Vauni på telefon: 0300-323 310 eller e-post: contact@vauni.se.

Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Vauni AB enligt ovan.

Vauni AB står för risken för varan tills varan är utlämnad till kund.

Ej utlösta sändningar

Ej utlösta sändningar, vilka gått i retur, debiteras en avgift för att täcka frakt och administration och Vauni:s övriga kostnader.

Kommer du ej kunna ta emot sändningen på meddelad tid skall du kontakta oss omdelebart för att undvika terminalhyra och extra påminnelseavgifter från speditören eller retur vilket debiteras dig.

Observera att om du ångrar ditt köp och vill returnera varan, måste du först hämta ut varan och därefter returnera den i enlighet med dessa villkor. Se avsnitten ångerrätt och retur nedan.

Transportskador

Det är mycket viktigt att du säkerställer att ditt paket är oskadat vid leveranstillfället.

Om din leverans är skadad eller du misstänker sådan skada, skall du se till att ombudet/chauffören gör en notering om skadan/misstanken vid utlämning.

Vid konstaterad skada kan du också vägra att ta emot leveransen.

Konstaterad transportskada ska alltid anmälas till transportören/ombudet och dessutom direkt till Vauni på teleon: 0300-323 310 eller e-post: contact@vauni.se.

Om du upptäcker skadan först efter att du öppnat paketet reklamerar du omedelbart till Vauni enligt ovan.

Alla skador måste alltid dokumenteras via foton som skickas in till oss via e-post: contact@vauni.se.

Spara alltid emballaget för eventuell reklamation gentemot speditören. Även trasigt gods måste sparas. 

Ångerrätt

Vid köp av varor från Vauni har du som konsument rätt att ångra köpet på sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger. I vissa fall äger du rätt att frånträda ett köp (ångerrätt).

Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Vauni lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan (ångerfristen).

Vill du använda dig av ångerrätten ska du kontakta Vauni, via vår e-post: contact@vauni.se och uppge ditt order-eller fakturanummer för att få instruktioner kring hur ärendet ska hanteras och varan eventuellt skall returneras.

Vid utövandet av ångerrätten, och om Vauni så anger, ska varan återsändas till Vauni inom 14 dagar från att meddelande om utövandet av ångerrätten lämnades till Vauni.

Du betalar själv eventuell returfrakt vilket kan justeras i samband med utbetalning av din likvid.

Alla returer ska ske i originalemballage och du ansvarar för risken vid returfrakt, t. ex. att produkten skadas eller kommer bort under frakt.

Varor som levererats på pall måste lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten.

Vauni förbehåller sig rätten att i de fall returen ej är komplett eller på annat sätt felaktig, debitera full kostnad för saknade samt skadade detaljer.

Det belopp som du betalat för returnerad vara återbetalas senast inom 14 dagar ifrån mottagandet av ditt meddelande om utövande av ångerrätten, förutsatt att Vauni inom denna tid fått varan i retur och hunnit undersöka den. Återbetalning kan ske på annat sätt än på det sätt som betalningen erlades.

Du har alltid rätt att undersöka varan i den utsträckning som krävs för att fastställa varans egenskaper och dess funktion.

Du kan dock bli skyldig att ersätta Vauni för varans värdeminskning om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Sådant prisavdrag kan uppgå till varans totala pris.

Garanti

Samtliga Vaunis produkter säljs med två (2) års garanti.

Du bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa dig om att de är felfria och fungerar som de ska samt har förväntade egenskaper.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans.

Sådana fel skall konstateras och bekräftas av Vauni och Vauni äger rätt att erbjuda dig fri reparation, alternativt en ny produkt eller annan kompensation.

I de fall produkten inte är behäftad med ett garantifel äger Vauni rätten att debitera dig för undersökningskostnaden och eventuellt andra hanteringskostnader.

Är felet orsakat av felaktig installation, montering, handhavande eller liknande debiteras du för reparationskostnader. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation eller annan konfigurering av produkten.

Din orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Behåll detta dokument eftersom det krävs ifall garantirätten behöver utnyttjas.

Reklamation

Önskar du göra gällande fel i beställd vara ska du inom skälig tid från att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, kontakta Vauni. Reklamation får inte ske senare än 1 år efter mottagandet av en vara.

En reklamation görs via e-post till: contact@vauni.se. Uppge order- eller fakturanummer samt en utförlig beskrivning av felet på produkten.

Vauni äger rätt att bestämma om varan skall returneras.

Om en reklamation godkänts och varan returnerats kompenserar Vauni dig i enlighet med reglerna i konsumentköplagen (1990:932). Detta kan ske genom reparation av befintlig produkt, genom en ny likvärdig produkt eller genom att du återfår din betalning för produkten.

Vauni kontrollerar och testar insända varor i enlighet med den felbeskrivning som du uppgivit, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.

Om varan befinns vara felfri debiteras en avgift för felsökning och frakt för att täcka Vaunis kostnader för returen.

Retur

Returer (med anledning av utnyttjande av ångerrätt, eller på grund av reklamation) ska alltid återsändas i originalförpackning. Efter kontakt med Vauni kan annan för produkten lämplig förpackning godkännas.

Varor som levererats på pall måste, om de ska returneras, lastas på pall för att undvika att varan skadas under transporten. Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras dig.

Kontakta Vauni, på telefon: 0300-323 310 eller e-post: contact@vauni.se för att få fraktsedel för din retur skickad till din e-post.

Vid utnyttjande av ångerrätt samt vid reklamation har du ansvar för returen tills dess att den kommit Vauni tillhanda.

Vid godkänd reklamation erhåller du dock ersättning för betald fraktkostnad.

Integritetspolicy

Det är viktigt att du känner dig trygg när du handlar hos oss Vauni.

Vi värnar om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

För fullständig information se vår integritetspolicy.

Företagsinformation

Vauni AB
Kabelgatan 2M
434 37 Kungsbacka
Organisationsnummer: 556719-7008
E-postadress: contact@vauni.se

Vauni AB förbehåller sig rätten att på egen hand och när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort avsnitt i dessa köpevillkor.