Spisbränsle

Ecoflame Premium & Supreme är miljövänliga spisbränslen som brinner länge och med vackra lågor. Båda har en mildare denaturering vilket i praktiken innebär att de brinner utan att avge någon lukt. I Ecoflame Supreme har vi ytterligare förbättrat den egenskapen och därför kan Ecoflame Supreme anses vara helt luktfri.