På grund av rådande omständigheter till följd av COVID-19 och efterfrågan på etanol har priset på råvaran ökat. Det innebär att priset på våra spisbränslen tillfälligt påverkas.