Information


Vauni Divider: fristående kamin

Hur Skorstensfria Kaminer fungerar

Eldstäderna drivs av ren, flytande denaturerad etanol. Till skillnad från traditionella eldstadskonstruktioner behövs ingen skorsten eftersom förbränningen endast avger små mängder koldioxid och vattenånga. De kan placeras fritt i rummet och enkelt flyttas runt vid behov.

Läs mer

Design

Vaunis deisgnfilosofi utgår från brukarens emotionella behov av eld. Mycket omsorg är nedlagt för att göra produkterna flexibla och attraktiva för personer med skiftande krav, smak och levnadsförhållande. Höga krav ställs på kvalitet och kaminerna tillverkas i Sverige.

Läs mer
vauni 2

FAQ

Här finner du vanliga frågor som ställts gällande Vaunis produkter.

Läs mer
Vauni

Spisbränsle

Vaunis produkter drivs av ren flytande etanol, vilket säljs under olika handelsnamn på bensinstationer, byggvaruhus, mataffärer och internet. Vi rekommenderar primärt Vauni Eco Flame vilket är ett doftneutralt, optimerat spisbränsle för alla typer av skorstensfria spisar och etanolbrännare.

Läs mer
Limited Edition: Fristående Kamin

Om Vauni

Vauni AB är ett svenskt företag som designar, utvecklar, producerar samt distribuerar skorstensfria etanoldrivna kaminer och förbränningssystem. All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.

Läs mer