Miljövänligt Bioetanolbränsle - Vauni

ECOFLAME PREMIUM

Vaunis skorstensfria eldstäder drivs genom förbränning av en högkvalitets bioetanol som utgör ett modernt, enkelt och klimatsmart sätt att få njuta av en brasa. Våra spisbränslen i Ecoflame serien håller högsta kvalitét på marknaden idag och är helt fria från sot och aska. Ecoflame Premium brinner länge och med vackra levande lågor. Ecoflame Premium är givetvis miljövänligt, biologiskt nedbrytbart och 100% förnybart.

Ecoflame Premium är vårt klassiska färglösa spisbränsle speciellt framtaget för att brinna längre och med vackra levande lågor än jämförbara spisbränslen. Bioetanolen har renats och filtrerats i flera steg för att uppnå den höga kvalité våra kunder eftersträvar. Ett riktigt bra spisbränsle med andra ord.

595 SEK 2.095 SEK

ETT RIKTIGT BRA SPISBRÄNSLE SOM BRINNER LÄNGRE

Ecoflame Premium är vårt klassiska färglösa spisbränsle speciellt framtaget för att brinna längre och med vackra levande lågor än jämförbara spisbränslen. Bioetanolen har renats och filtrerats i flera steg för att uppnå den höga kvalité våra kunder eftersträvar.

Brinntiden kan variera beroende på brännarens beskaffenhet, rådande temperatur och luftcirkulation. Vi rekommenderar alltid brännare med keramisk kärna.

VARFÖR ECOFLAME PREMIUM SPISBRÄNSLE?

  • Ny färglös formula som brinner med vackra levande lågor än jämförbara spisbränslen.
  • Långsammare avbränningshastighet tack vare optimerat energiinnehåll.
  • Brinner helt rök- och sotfritt.
  • Optimerad förbränning som genererar vattenånga vilket håller brännaren fräsch länge.
  • En ren naturprodukt framställd av finaste bioetanol som renats och filtrerats i flera steg.
  • Utan tillsatt färgämne som riskerar att sota och fastna i brännaren.
  • Du beställer på nätet. Enkelt och smidigt.

Fråga Vad är spisbränsle?
Svar Spisbränsle är ren flytande bioetanol (bioalkohol) som används för eldning i alla typer av skorstensfria kaminer och brännare.

 

Fråga Vad är spisbränslet gjort av?
Svar Ecoflame tillverkas av förnybar nordisk skogsråvara, majs eller potatis.

 

Fråga Är det miljövänligt?
Svar Ja, eftersom Ecoflame är en förnybar energikälla och det vid förbränning aldrig bildas sot eller rök. Förbränningen är helt ren.

 

Fråga Hur fungerar det?
Svar Spisbränsle kan liknas vid flytande ved, men till skillnad från ved brinner spisbränslet helt rent, utan sot eller rök. När det brinner i brännaren bildas samma restprodukter som finns i vår utandningsluft, dvs koldioxid, vattenånga och värme.

 

Fråga Blir det varmt vid eldning?
Svar Ja, det blir en skön tillskottsvärme som beror på rummets storlek. Hur mycket värme som bildas beror på typ av skorstensfri kamin och effekten i dess brännare.

 

Fråga Hur mycket värme bildas?
Svar Det beror på typ av brännare. Generellt ger en skorstensfri kamin ett betydande värmetillskott som kan jämföras med en traditionell öppen spis som eldas med ved. Mängden värme som utvecklas beror på brännarens effekt vilken anges av tillverkaren.

 

Fråga Luktar det?
Svar Till skillnad från andra spisbränslen doftar Ecoflame Premium ytterst litet efter släckning. Doften uppstår av den lagstadgade denatureringen vilken i Ecoflame Premiums fall är ytterst mild. Vissa typer av förbränningskärl, som exempelvis ser ut som koppar, är extra känsliga och kräver bra bränslekvalitet för att ej avge lukt.

 

Fråga Hur länge räcker en flaska (1 liter)?
Svar Det beror på brännarens effekt. Normalt räcker 1 liter till 2-4 timmars eldning.

 

Fråga Kan Ecoflame levereras till DHL Service Point?
Svar Ja, men endast om man beställer den minsta förpackningen Small. Vid fler förpackningar levereras de dagtid till anvisad leveransadress. Vet man med sig att man ej är hemma så kan man välja leverans utan kvittens. Då ställer DHL av varorna hemma hos er.

Fråga Hur mycket kostar det att elda?
Svar Räkna med i genomsnitt 11-16 kr/h.

 

Fråga Kan jag sänka förbrukningen?
Svar Ja. Använd en kamin med ordentlig brännare/brännarkassett och där effekten kan regleras. Undvik om möjligt alla former av förbränningskärl som ser ut som koppar då dessa blir onödigt varma vilket ökar bränsleåtgången. Koppar är generellt mindre säkra eftersom de kan sakna reglermekanism och bli så varma att bränsle riskerar att koka och skvätta ut. Eco-Flame passar dock alla typer av skorstensfria kaminer och brännare, oavsett konstruktion.

 

Fråga Till vilka skorstensfria kaminmodeller passar Ecoflame?
Svar Till alla vanligt förekommande skorstensfria kaminer. Av säkerhetsskäl rekommenderas dock alltid ökad uppsyn över alla brännare som ser ut som koppar då dessa kan bli mycket varma. Detta är en generell rekommendation och har inget med bränslet att göra.

 

Fråga Var tillverkas Ecoflame?
Svar I Sverige. Råvaran är av nordiskt ursprung och ska ej blandas ihop med drivmedelsetanol till fordon som tillverkas av sockerrör i exempelvis Brasilien.

 

Fråga Hur tillverkas spisbränsle?
Svar Etanol av den typ som används till spisbränslet Eco-Flame framställs genom fermentation som är en naturlig jäsningsprocess.

 

Fråga Hur mycket spisbränsle kan jag förvara hemma?
Svar Upp till 100 liter. Se till att förvara bränslet i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

 

Fråga Kan man använda Ecoflame till något annat än spisbränsle?
Svar Ja, Ecoflame är ett renare alternativ till Röd Etanol, T-sprit m .fl som används vid div hushållsändamål såsom rengöring.