Vauni

Vauni Eco-Flame Premium

Våra eldstäder för bioetanol värms på ett modernt och miljövänligt sätt. Det innebär att förbränningen är helt ren och det bildas bara små mängder koldioxid och vattenånga – precis som i din utandningsluft. Det är därför Vauni inte behöver någon skorsten och du kan placera eldstaden i vilket rum du vill. Vårt eget bränsle Vauni Eco Flame är optimerat för etanolbrännare. Dessutom är det doftneutralt, biologiskt nedbrytbart och 100 % förnybart.

Tyvärr är den här produkten inte tillgänglig i ditt land

Vauni Eco-Flame Premium (ren bioetanol/bioalkohol) är ett nyutvecklat färglöst spisbränsle, speciellt framtaget för att brinna längre och med större lågor än jämförbara bioetanoler. Produkten har en mildare denatuering vilket i praktiken innebär att den brinner utan att avge någon större doft.

515 SEK 2.059 SEK

LUKTFRITT SPISBRÄNSLE SOM BRINNER LÄNGRE*

Vauni Eco-Flame Premium (ren bioetanol/bioalkohol) är ett nyutvecklat färglöst spisbränsle, speciellt framtaget för att brinna längre och med större lågor än jämförbara bioetanoler*. Produkten har en mildare denatuering vilket i praktiken innebär att den brinner utan att avge någon större doft.

Eco-Flame från Vauni är det enda färglösa spisbränslet i sitt slag som är tillåtet för användning i Sverige.

 

*Brinntiden kan variera beroende på brännarens beskaffenhet, rådande temperatur och luftcirkulation. Vauni rekommenderar alltid brännare med keramisk kärna.

VARFÖR ECO-FLAME PREMIUM SPISBRÄNSLE?

  • Ny färglös formula som brinner i det närmaste luktfritt.
  • Brinner med större lågor, tack vare högre etanolhalt jämfört med tidigare bränsle.
  • Långsammare avbränningshastighet tack vare optimerat energiinnehåll – brinner därför längre*
  • Lägst pris med fri frakt inom Sverige.
  • Brinner helt rök- och sotfritt.
  • Optimerade lågor som genererar vattenånga vilket håller brännaren fräsch längre.
  • En ren naturprodukt framställd av finaste bioalkohol
  • Utan tillsatt färgämne som riskerar att fastna i brännaren.

Fråga Vad är spisbränsle?
Svar Spisbränsle är ren flytande bioetanol (bioalkohol) som används för eldning i alla typer av skorstensfria kaminer och brännare.

 

Fråga Vad är spisbränslet gjort av?
Svar Eco-Flame tillverkas av förnybar nordisk skogsråvara, majs eller potatis.

 

Fråga Är det miljövänligt?
Svar Ja, eftersom Eco-Flame är en förnybar energikälla och det vid förbrännig aldrig bildas sot eller rök. Förbränningen är helt ren.

 

Fråga Hur fungerar det?
Svar Spisbränsle kan liknas vid flytande ved, men till skillnad från ved brinner spisbränslet helt rent, utan sot eller rök. När det brinner i brännaren bildas samma restprodukter som finns i vår utandningsluft, dvs koldioxid, vattenånga och värme.

 

Fråga Blir det varmt vid eldning?
Svar Ja, det blir en skön tillskottsvärme som beror på rummets storlek. Hur mycket värme som bildas beror på typ av skorstensfri kamin och effekten i dess brännare.

 

Fråga Hur mycket värme bildas?
Svar Det beror på typ av brännare. Generellt ger en skorstensfri kamin ett betydande värmetillskott som kan jämföras med en traditionell öppen spis som eldas med ved. Mängden värme som utvecklas beror på brännarens effekt vilken anges av tillverkaren.

 

Fråga Luktar det?
Svar Till skillnad från andra spisbränslen doftar Eco-Flame neutralt. Vissa typer av förbränningskärl, som exempelvis ser ut som koppar, är extra känsliga och kräver bra bränslekvalitet för att ej avge lukt.

 

Fråga Hur länge räcker en flaska (1 liter)?
Svar Det beror på brännarens effekt. Normalt räcker 1 liter till 2-4 timmars eldning.

 

Fråga Kan Eco-Flame levereras till DHL Service Point?
Svar Tyvärr kan Eco-Flame inte levereras till DHL Service Point utan endast till aviserad adress. Boka leverans till det stället du enklast kan ta emot varor på dagtid.

Fråga Hur mycket kostar det att elda?
Svar Räkna med i genomsnitt 10-15 kr/h.

 

Fråga Kan jag sänka förbrukningen?
Svar Ja. Använd en kamin med ordentlig brännare/brännarkassett och där effekten kan regleras. Undvik om möjligt alla former av förbränningskärl som ser ut som koppar då dessa blir onödigt varma vilket ökar bränsleåtgången. Koppar är generellt mindre säkra eftersom de kan sakna reglermekanism och bli så varma att bränsle riskerar att koka och skvätta ut. Eco-Flame passar dock alla typer av skorstensfria kaminer och brännare, oavsett konstruktion.

 

Fråga Till vilka skorstensfria kaminmodeller passar Eco-Flame?
Svar Till alla vanligt förekommande skorstensfria kaminer. Av säkerhetsskäl rekommenderas dock alltid ökad uppsyn över alla brännare som ser ut som koppar då dessa kan bli mycket varma. Detta är en generell rekommendation och har inget med bränslet att göra.

 

Fråga Var tillverkas Eco-Flame?
Svar I Sverige. Råvaran är av nordiskt ursprung och ska ej blandas ihop med drivmedelsetanol till fordon som tillverkas av sockerrör i exempelvis Brasilien.

 

Fråga Hur tillverkas spisbränsle?
Svar Etanol av den typ som används till spisbränslet Eco-Flame framställs genom fermentation som är en naturlig jäsningsprocess.

 

Fråga Hur mycket spisbränsle kan jag förvara hemma?
Svar Upp till 100 liter. Se till att förvara bränslet i rumstemperatur och utom räckhåll för barn.

 

Fråga Kan man använda Eco-Flame till något annat än spisbränsle?
Svar Ja, Eco-Flame är ett renare alternativ till Röd Etanol, T-sprit m .fl som används vid div hushållsändamål såsom rengöring.