Produkter

Bioetanol Spisbränsle : Eco Flame Premium

Vauni Eco-Flame Premium är ett nyutvecklat färglöst bioetanol spisbränsle, speciellt framtaget för att brinna längre och med större lågor än jämförbara bioetanoler. Produkten har en mildare denaturering vilket i praktiken innebär att den brinner utan att avge någon större doft.

Dessutom är det biologiskt nedbrytbart och 100% förnybart.

Alla Vaunis produkter drivs av ren flytande etanol, vilket säljs under olika handelsnamn på bensinstationer, byggvaruhus, mataffärer och internet. Vi rekommenderar framförallt Vauni Eco-Flame Premium vilket är ett doftneutralt, optimerat bioetanol spisbränsle för alla typer av skorstensfria spisar och etanolbrännare och speciellt tillverkad för att ge höga lågor, brinna länge och så luktfritt som möjligt.

Luktfritt?

Alla bioetanoler måste enligt lag innehålla en viss promillehalt denatureringsämnen. Dessa ämnen kan avge viss lukt vid förbränning, men är helt ofarligt och endast menat för att undvika förtäring av misstag. Beroende på hur bioetanolen är framställd och har denaturerats kan vissa lukta mer än andra. Eco Flame Premium är noga testad och framställd med avancerad denatureringsteknik för att avge så liten lukt som möjligt.

Ren naturprodukt

Vauni Eco Flame är en ren naturprodukt och tillverkas av förnybar skogsråvara, cellulosa, majs eller potatis.

Förbränningen är helt ren, vi har inga tillsatta färgämnen som riskerar att fastna i brännaren, och det bildas bara små mängder koldioxid och vattenånga – precis som i din utandningsluft. Det är därför Vaunis eldstäder inte behöver någon skorsten och du kan placera eldstaden i vilket rum du vill. Det brinner helt rök- och sotfritt.

Spisbränslet har också långsammare avbränningshastighet tack vare optimerat energiinnehåll, brinntiden kan dock variera beroende på brännarens beskaffenhet, rådande temperatur och luftcirkulation.

Eco Flame Premium passar alla typer av skorstensfria kaminer och brännare, oavsett konstruktion men vi rekommenderar alltid att undvika om möjligt alla former av förbränningskärl som ser ut som koppar då dessa blir onödigt varma vilket ökar bränsleåtgången. Koppar är generellt mindre säkra eftersom de kan sakna reglermekanism och bli så varma att bränsle riskerar att koka och skvätta ut. Vauni rekommenderar alltid brännare med keramisk kärna, både från säkerhetssynpunkt och optimerad förbränning.

Köpa bioethanol

På vår webshop, Vauni.se är det enkelt att köpa färglöst spisbränsle. Du bestämmer vilken mängd du önskar och får det hemleverat fraktfritt inom ett par dagar.

Eco Flame Premium går även att hitta hos en del av våra återförsäljare, se gärna under återförsäljare  för att hitta en butik nära dig.