Elda utan skorsten, så funkar det

När man tänker på en skön sprakande brasa, så tänker de flesta människor på en braskamin som nyttjar ved som bränsle - traditionell vedeldning helt enkelt. De rökgaser och överskottsvärme som bildas leds ut i utomhusmiljön via en skorsten. 

I motsats till en traditionell vedeldad braskamin, så eldar man inte med ved i en skorstensfri eldstad, utan med ren denaturerad bioetanol, dvs ren alkohol. I den förbränningen bildas ingen rök, sot eller aska på samma sätt som när man eldar med ved. Man kan lite förenklat säga att förbränning utav bioetanol, avger koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) motsvarande ungefär samma mängd som i en vuxen människas utandningsluft. Det är därför ingen skorsten eller extra ventilation är nödvändig. 

Värmen som bildas går oavkortat ut i rummet som eldstaden står i. Vaunis eldstäder ger vid maximal effekt 2-3 kW. Värmen kommer direkt, är riktad och kan därmed fungera som ett komplement till befintlig uppvärmning. De flesta människor brukar uppleva att en Vauni ger lagom med värme, för normal trivseldning. 

Genom att välja en bioetanoldriven eldstad från Vauni utnyttjar du en modern teknologi för trivseleldning. Den energi du tillför går oavkortat ut i rummet i form av värme istället för att förloras genom skorstenen. Härigenom är effektiviteten hög och brukaren gör inte av med mer energi än vad som behövs. Då bioetanolbränslet framställs från förnyelsebara råvaror tillförs netto ingen koldioxid till atmosfären.

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor, men du är också välkommen att kontakta oss om du har några funderingar – stort som smått (eller om du bara vill ha lite smakråd).