Elda med etanolkamin, så funkar det

När man tänker på en skön sprakande brasa, så tänker de flesta på en braskamin som nyttjar ved som bränsle – traditionell vedeldning. Den stora skillnaden i hur en vedeldad kamin fungerar jämfört med en etanolkamin är sättet man eldar på. Istället för att elda med ved eldar man i en etanolkamin med denaturerad bioetanol, det vill säga ren alkohol. Att använda en etanolkamin har många fördelar.

En stor fördel med att välja etanolkaminen är att man undviker den överskottsvärme som bildas vid vedeldning. Istället för att stor del av värmen leds ut genom skorstenen går den oavkortat ut i rummet som eldstaden står i, med 100 % verkningsgrad. Vaunis etanolkamin ger vid maximal effekt 2-3 kW. Värmen kommer direkt, är riktad och kan därmed fungera som ett komplement till befintlig uppvärmning. De flesta människor brukar uppleva att en Vauni ger lagom med värme, för normal trivseldning.

Dessutom bildas i förbränningen av bioetanol ingen rök, sot eller aska på samma sätt som när man eldar med ved. Därmed blir det inga giftiga utsläpp eller föroreningar som följd till eldningen. Då bioetanolbränslet framställs från förnyelsebara råvaror tillförs netto ingen koldioxid till atmosfären. Man kan lite förenklat säga att förbränning va bioetanol, avger koldioxid (CO2) och vattenånga (H2O) motsvarande ungefär samma mängd som i en vuxen människas utandningsluft. Det är därför ingen skorsten eller extra ventilation är nödvändig, och du kan sätta din etanolkamin från Vauni i vilket rum du än vill.

Genom att välja en en etanolkamin från Vauni utnyttjar du en modern teknologi för trivseleldning. Den energi du tillför går oavkortat ut i rummet i form av värme istället för att förloras genom skorstenen. På så sätt brukas inte mer energi än vad som faktiskt är nödvändigt, varpå du får möjlighet att sänka dina energikostnader.

Här hittar du svaren på våra vanligaste frågor om etanolkaminer och mer. Du är också välkommen att kontakta oss om du har några funderingar – stort som smått (eller om du bara vill ha lite smakråd).