Vaunis svart fristående kaminer

Om Vauni

Vauni AB är ett svenskt företag som designar, utvecklar, producerar samt distribuerar skorstensfria etanoldrivna kaminer och förbränningssystem. All utveckling och produktion sker i Sverige, vilket garanterar hög kvalitet och etiska arbetsförhållanden.

Företagets mål är att bli ledande inom segmentet för modern, bioetanoldriven trivseleldning genom att kontinuerligt sträva efter innovativa produkter med marknadsledande design, teknik och säkerhet. Vauni ABs huvudkontor ligger i Kungsbacka, Sverige.

Våra kärnvärden

  • Design
  • Teknik
  • Säkerhet