Vauni Divider: fristående kamin

Hur Skorstensfria Kaminer fungerar

Eldstäderna drivs av ren, flytande denaturerad etanol. Till skillnad från traditionella eldstadskonstruktioner behövs ingen skorsten eftersom förbränningen endast avger små mängder koldioxid och vattenånga. Lågorna blir harmoniska och gula som vid vedeldning, men upplevs mer dynamiska än gasdrivna eldstadsinstallationer.

INRED MED ELD

Vaunis kaminer kräver ej fast installation och är fullt mobila. Sammantaget ger detta en oslagbar flexibilitet jämfört med en konventionell öppen spis. De kan flyttas runt i hemmet och byta plats i rummet vid varje ommöblering såsom en soffa, eller varför inte flytta in kaminen i sovrummet. Därmed får uttrycket “inred med eld ” en helt ny innebörd.

ELDNING MED EN MODERN, MILJÖVÄNLIG TEKNOLOGI

Vaunis produkter medger eldning med modern teknologi. Energin som tillförs går oavkortat ut i rummet i form av värme, istället för att förloras genom skorstenen. Med andra ord är effektiviteten hög och användaren gör inte av med mer energi än nödvändigt. Denaturerad etanol är biologiskt nedbrytbart och en förnybar energikälla.

Vaunis produkter är konstruerade med fokus på marknadsledande säkerhet och är certifierade och typgodkända av KIWA. Vaunis etanolbrännare är optimerad ur alla perspektiv. Två exempel på innovativa lösningar är:

  • Brännarna kan hållas upp och ner utan att bränsle rinner ut.
  • Ett optimerat förbränningsutrymme som alltid ger mjuk start/stopp, överlägsen flam-ljusintensitet kombinerat med låg förbrukning och de lägsta emissionsvärdena som finns för produktkategorin – 70% bättre än normen!

Som ansvarsfull tillverkare producerar Vauni endast kaminer av högkvalitativa, icke brännbara material.

vauni_sa_funkar_det