Braskamin eller bioetanolkamin – välj en effektiv kamin

Den traditionella braskaminen - älskad och värmande genom alla tider. Ja, att värma upp huset genom en sprakande brasa är knappast något nytt fenomen. Bioetanolkaminen, som egentligen är en nykomling i sammanhanget, ses av många som ett likvärdigt alternativ till braskaminen. Vi anser att det till och med är ett bättre alternativ, inte minst för plånboken, men också för miljön.

 

Kaminens effekt vid användning av bioetanol eller ved

Etanolen som en Vauni-kamin drivs av har ett nästan fyra gånger så högt energivärde som ved har. Detta betyder att användningen av en etanolkamin från Vauni är mycket mer energieffektiv än en braskamin vid samma värmemängd. Att elda i en etanoldriven kamin innebär dessutom att verkningsgraden, alltså mängden värme som faktiskt stannar i rummet i stället för att ta sig ut genom en skorsten, är 100 procentig. Detta till skillnad från en vedeldad braskamin som bara ligger på en 70 procentig verkningsgrad. Dessutom elimineras vid val av en etanolkamin de klimatstörningar och föroreningar som vid vedeldning sprids i närområdet men som också kan förorena hela vägen upp till Arktis.

 

Kostnads- och tidsbesparingar

Det finns fler kostnadsbesparingar som följer på valet av eldstad. När du väljer en etanoldriven kamin är det enbart kamin samt spisbränsle du behöver köpa. När du däremot investerar i en braskamin måste du först söka bygglov för skorsten, sedan köpa kamin och skorsten, samt genomföra en installation och besiktning. Dessutom tillkommer kostnaderna av sotning samt naturligtvis regelbundna inköp av ved. Priset för installationen av en vedeldad braskamin blir nästan 2,5 gånger så högt som priset för att köpa och enkelt sätta upp en Vauni-kamin. Dessutom sparar du med en etanolkamin både tid och utrymme. Du slipper förvara ved och kan starta en brasa enkelt, utan tändkuber, tidningspapper, eller liknande. Etanolkamin är lika med hög effekt direkt!

 

Naturprodukten bioetanol

Bioetanolen är inte bara ett billigare drivmedel än ved vid trivseleldning. Bioetanol är dessutom en ren och förnybar naturprodukt. Eldning i din Vauni-kamin har därmed en neutral effekt på klimatet och miljön. Våra spisbränslen Vauni Ecoflame Premium och Vauni Ecoflame Supreme är helt miljövänliga och 100 % förnybara. Bioetanolen är tillverkad av potatis, spannmål, majs, cellulosa och andra liknande råvaror. Förbränningen är helt ren och bara mycket små mängder koldioxid samt vattenånga bildas när du eldar. Det sker egentligen inte ett större koldioxidutsläpp än vad du själv släpper ut genom din utandningsluft. När du eldar med ett spisbränsle från Vauni kan du känna dig trygg med att det brinner utan varken sot, rök eller aska. Det är därför Vaunis kaminer och bioetanolbrännare inte behöver någon skorsten och du gör därmed ett aktivt val att elda miljövänligt. Ändå får du en kamin med hög effekt.

 

Etanol - kamin med bäst effekt

Sammanfattningsvis kan du halvera kostnaden för din trivseleldning per säsong genom att använda en etanolkamin i stället för en braskamin. Med en bioetanolkamin från Vauni och bioetanol som spisbränsle värmer du upp dina rum på ett modernt och miljövänligt sätt. Etanolkaminen – lika älskad och värmande som den vedeldade kaminen, extra älskad av naturen och din plånbok.

 

*Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar och felskrivningar.
Källa på verkningsgrad: respektive tillverkare samt Energimyndigheten.
Källa på bränslekostnad: Råd & Rön.
Beräkningsunderlaget för totalkostnad för inköp av braskamin baseras på marknadspriser för bygglov, inköp av en 5 kW braskamin, installation samt årskostnad för sotning respektive priset på en Vauni Globe.
Totalkostnad per säsong innebär kostnaden för trivseleldning under 180 dagar om året med 40-liters säckar björkved kontra flaskor av Vauni Ecoflame Premium XL, plus inköpet av kamin med en avskrivningstid på 10 år.

Dela:

Äldre poster Nyare inlägg