Bioetanol som spisbränsle – så funkar det

Kan bioetanol fungera som miljövänligt spisbränsle? Javisst, faktum är att bioetanol är själva definitionen av miljövänligt bränsle. Det är en förnyelsebar energikälla som endast ger ifrån sig utsläpp i form en liten mängd koldioxid och vattenånga vid förbränning. Det motsvarar koldioxidhalten i en vuxen persons utandningsluft.

Eftersom ingen rök eller sot uppstår i samband med eldning i etanolbrännare behövs heller ingen ventilationskanal eller skorsten. Därför fungerar också bioetanol som spisbränsle i olika former av fristående kaminer