Bioetanol som spisbränsle – så funkar det

Kan bioetanol fungera som miljövänligt spisbränsle? Javisst, faktum är att bioetanol är själva definitionen av miljövänligt bränsle. Det är en förnyelsebar energikälla som endast ger ifrån sig utsläpp i form en liten mängd koldioxid och vattenånga vid förbränning. Det motsvarar koldioxidhalten i en vuxen persons utandningsluft.

Eftersom ingen rök eller sot uppstår i samband med eldning i etanolbrännare behövs heller ingen ventilationskanal eller skorsten. Därför fungerar också bioetanol som spisbränsle i olika former av fristående kaminer

Bioetanolen som används i skorstensfria eldstäder är i grund och botten tillverkad av majs, cellulosa, potatis, spannmål eller andra råvaror. Slutprodukten kallas denaturerad etanol och är ett annat begrepp för ren sprit med 80-95% etanolhalt och med tillsatser som skyddar mot förtäring av misstag. Det finns dock olika former av etanol, för olika användningsområden. Etanolbränsle för bilar, fotogen eller lampolja ska alltså inte förbrännas i kaminer.

Bioetanol som är framtagen just för förbränning i eldstäder har bland annat följande fördelar:

Lång brinntid

När det gäller bioetanol så talar man om brinntid, och det avser i sin tur hur länge etanolbrännaren kan brinna på en tankning. Ju längre tid, desto bättre, och effektivare bränsle – precis på samma sätt som med andra typer av bränsle. Exakt hur länge etanolen räcker beror på vilken effekt brännaren är inställd på, men vid medeleffekt förbrukar eldstaden ungefär 0,3 liter/h. I brännare med reducerad dragkänslighet påverkas bränsleåtgången mindre av drag och syretillförsel.

Större lågor

En brasa utan lågor är ingen riktig brasa. Ju större och gulare lågor, desto mer effektfullt och passande för avslappnade kvällar på altandäcket i vår och sommar. Plocka med kaminen ut och välj ett högkvalitativt, optimerat spisbränsle för bästa möjliga resultat.

Doftneutralt

Tillsatserna i bioetanol skyddar som sagt ifall någon skulle råka förtära vätskan av misstag, men ger i många fall också etanolen en speciell doft vid förbränning. Numera finns det dock  doftneutrala, nästintill helt doftfria lösningar med mildare denaturering och där etanolhalten ökats väsentligt, vilket ger renare förbränning.

Kontakta oss på Vauni för mer information eller för att köpa bioetanol spisbränsle för kaminer och insatsbrännare. Vi erbjuder flexibla, miljövänliga och säkra lösningar för dina behov.